Озонатор. Очистка води

сосновий лісОзонування води – одна з ключових стадій будь-якої сучасної системи очищення води, що поєднується з сучасними технологіями, такими як ультрафільтрація або зворотний осмос використовуються для очищення води. Озонатор – це спеціальне обладнання, яке дозволяє озонувати очищену воду.

Перед тим, панове, як познайомити Вас із різновидами озонаторів яке виробляє наша компанія, ми нагадаємо Вам про властивості озону.Особливістю озону є його швидке розкладання у воді,тому у воді, обробленій озоном, підвищується вміст розчиненого кисню, що забезпечує воді свіжий смак, тобто озонування, на відміну від хлорування, володіє повною екологічною безпекою.Системи озонового очищення води ефективно знижують окислюваність, мутність і кольоровість води, видаляють запах і присмак, окислюють і видаляють з води найширший спектр органічних і неорганічних сполук іонів металів.

Засновником технології озонування води є Франція, яка в 1997 році відзначала 100 – річчя ефективного використання озонування при підготовці питної води та початку промислового випуску озонаторного обладнання.

Області застосування озонаторів води

1. Знезараження води при значному бактеріальному забрудненні вододжерела, в першу чергу при наявності у воді патогенних мікроорганізмів – ентеровірусів та цист лямблій, стійких до дії хлорвмісних реагентів;

Використання озону на водопровідних станціях

Використання озону на водопровідних станціях

2. Окислення і видалення речовин які важко окисляються, антропогенних забруднень, таких як феноли, нафтопродукти, ПАР, пестициди, аміни і багато інші органічних та неорганічних сполук, які традиційними технологіями очистки води видаляються малоефективно;

3. Поліпшення органолептичних показників якості питної води, усунення присмаків і запахів грунту, цвілі, трави, риби та інших речовин, що продукуються водними організмами. Видалення специфічного запаху і присмаку, що з’являються при підвищених концентраціях планктону, а також виділяються планктоном отруйних речовин;

4. Очищення підземних вод від підвищених концентрацій заліза та марганцю, видалення сірководню.

Виробниче Підприємство DIGIDROL (наші вироби входять в перелік “100 найкращих товарів України”, що підтверджено відповідними сертифікатами). Ми пропонуємо широкий спектр обладнання для озонування. Звертаємо Вашу увагу на те, що ПП DIGIDROL є виробником(!) і тому, може виготовити обладнання будь-якої продуктивності та конфігурації з урахуванням побожань замовника.

Виробниче підприємство DIGIDROL може виготовити станцію озонування будь- якої продуктивності із заданими замовником параметрами.

Застосування озонування для знезараження і знезалізнення питної води

– централізованого водопостачання, поверхневих або підземних джерел

Якість води поверхневих і підземних вододжерел України характеризується різним фізико-хімічним складом. Характерним для багатьох вододжерел є практично повсюдна наявність нафтопродуктів, що змінюється від невеликих величин до 0,5 мг/л, а в окремих випадках і до 2,5 мг/л.

Досить складне становище склалося в ряді регіонів країни, які перебувають у надзвичайної екологічної ситуації. Це насамперед промислові регіони України, де вододжерела забруднюються стічними водами підприємств, підприємств сільського господарства та ін, а також за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин. У воді р. Дніпро, її притоках і водосховищах в останні роки відзначається в окремі періоди наявність підвищених концентрацій нафтопродуктів, фенолів, іонів важких металів.

Підземні води також піддаються антропогенних хімічних забруднень. Відмічається підвищений вміст заліза (1-6мг/л), марганцю (0,1-1,5 мг/л), сірководню (до 0,1 мг/л), двоокису вуглецю (понад 40 мг/л), велика кількість підземних вод містять значні концентрації солей жорсткості.

Скачати карту екологічної ситуації і стану питної води на Україні.

Відзначається зростання в водоисточниках детергентів – поверхнево – активних речовин (ПАР) – мийних засобів, які застосовуються в побуті і промисловості, а також у сільському господарстві (в якості емульгаторів пестицидів).

Присутність цих сполук у водоймах надає шкідливу дію: сповільнюються процеси самоочищення води, порушується кисневий режим водойм і проявляється негативний вплив на розвиток тварин і рослинних організмів. ПАР в кількості 0,4-3,0 мг/л надають воді гіркий присмак. Є дані, що ПАР змінюють проникність тканин організму і полегшують проходження в клітини інших речовин, у тому числі і токсичних сполук. ПАР підвищують активність канцерогенних речовин, їх гранично допустима концентрація у воді 0,5 мг/л.

Наведена інформація далеко не повністю характеризує можливі хімічні забруднення, але навіть вона свідчить про те, що, для їх видалення потрібні спеціальні технології, використання яких разом з традиційними методами та існуючими очисними спорудами дозволить підвищити ефективність їх вилучення з природної води.

Головними гігієнічними вимогами до якості питної води є гарантія її безпеки в епідемічному відношенні щодо мікробіологічних та паразитологічних показників, відсутність у воді патогенних мікроорганізмів.

Як правило, в якості знезаражувальних реагентів використовують хлор або його сполуки: діоксид хлору, хлорне вапно, гіпохлорид натрію. Однак збільшувати дозу хлорреагентов для підвищення ефективності знезараження води у зв’язку з утворенням хлорорганічних сполук не є можливим.

У зв’язку з цим велика увага стала приділятися іншим методам знезараження, таким як озонування, використання мембран та ін., які часто забезпечують більш глибоке знезараження води.
Озонування при знезараженні питної питної води, локальні установки очищення води

Озон знищує всі відомі мікроорганізми: бактерії, віруси, найпростіші, їх спори, цисти і т. д.; при цьому озон на 51% сильніше хлору і діє в 15-20 разів швидше. Вірус поліомієліту гине при концентрації озону 0,45 мг/л через 2 хв, а від хлору – тільки через 3 год при 1мг/л. На спорові форми бактерій озон діє у 300-600 разів сильніше хлору.

Озон визнаний як найбільш безпечний, потужний, швидкий дезінфектант і оксидант для обробки води.

При озонуванні води окислюються органічні і мінеральні домішки, які є джерелом запахів і присмаків. Вода, що пройшла обробку озоном, містить більше кисню і за смаком нагадує свіжу джерельну воду.

Однією з областей використання озону є його застосування в локальних водоочисних установках невеликої продуктивності ( до 2000 м3/добу.) для водопостачання будинку, малих населених пунктів, окремих об’єктів, виробництв.
Однією з областей застосування технології озонування є комплекси з доочищення води в житлових і громадських будівлях. Після проходження з міської водопровідної мережі великої довжини якість води погіршується. Порівняння результатів аналізів води на водопровідних станціях та на вході в будинки показує, що основними забрудненнями, набутими по шляху транспорту води в трубопроводах, є зважені частинки, залізо, органічні домішки.

Широке застосування отримала технологія водопідготовки, заснована на поєднанні процесів попереднього очищення, озонування, фільтрації та зворотного осмосу.

Озоно-сорбційна обробка дозволяє очищати воду від високотоксичних антропогенних забруднень різних класів.

Система зворотного осмосу призначена для видалення важко окислюваних органічних сполук, зниження загальної мінералізації, вмісту сульфатів та хлоридів, жорсткості, а також видалення стронцію, фтору з метою досягнення якості води, що відповідає вимогам водоспоживання.

Застосування озонування в харчовій промисловості

Широке застосування знаходить озон у харчовій промисловості:

Дезінфекція і обробка приміщень в харчовому виробництві;
Дезінфекція і детоксикація зерна і зернопродуктів;
Знищення шкідників продовольчих запасів у місцях зберігання або переробки продуктів;
Знищення комах, розмноження яких призводить до виходу з ладу різних вузлів виробничого обладнання;
Одержання харчового льоду;
В різних технологічних процесах: виробництва ваніліну, рафінування олій та жирів, стерилізації тари і обладнання.

Застосування озонування при обробці мінеральної води

 

Директивою Європейської комісії 2003/40/ ЄС від 16 травня 2003 р. передбачено очищення природних мінеральних та джерельних вод від заліза, марганцю, сірки, миш’яку та ін. сполук за допомогою озону.
При розливі мінеральної води ( і при бутилювання інших напоїв) в даний час широко використовується система введення невеликого обсягу озонованої води в момент розливу, безпосередньо в пляшку. В результаті в обсязі напою створюється концентрація озону 0,2-0,3 мг/л.
Згідно з проведеними дослідженнями, піддані такій процедурі напої зберігають свою якість протягом багатьох років.

Озонування води безпосередньо перед розливом 

Насичення озоном попередньо очищеної і підготовленої продуктової води безпосередньо перед входом в розливну машину ( фінішне озонування) на відносно короткий час надає воді дезінфікуючі властивості. В результаті озон не тільки знищує бактерії у воді, але і стерилізує внутрішню поверхню тари, кришки та повітряний зазор між кришкою і тарою, а також трубопроводи лінії розливу. Після закупорювання проходить кілька годин, протягом яких озон повністю перетворюється в кисень. Після цього продукт готовий до реалізації і залишається стерильним до початку його споживання.
Крім того, все обладнання, що контактує з озонованою водою, – трубопроводи, ємності, розливочна машина – піддається дезінфекції безперервно протягом усього циклу розливу і з точки зору мікробіології знаходиться в ідеально чистому стані.

Таким чином, застосування озону на заключній стадії процесу – при розфасовці вже підготовленої (очищеної і попередньо знезараженої води дозволяє вирішити наступні завдання:

Придушення вторинного мікробного забруднення води в результаті попадання в продуктову воду часток з повітря робочої зони, зі стінок тари і обладнання, що стикаються з продуктової водою ;
Додаткова дезінфекція тари, підготовленої до розливу, ополіскуванням озонованою водою.

Принципова схема станції озонування води

 

Схема озонування води

Схема озонування води

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь